RECURS MES DE MAIG X

Carta escrita per personalment per Enrique Líster Forján, abans Jesús Líster Forján, aquell famós militant comunista gallec a més de destacat militar  lleial a la República durant la Guerra Civil espanyola; comunicant la desaparició de combatents, un dels quals, en Joan Sau Casademont, era fill de Bordils (de Can Cinto)

RECURS MES ABRIL 19 X

Document del Comandament en Cap de la “Caja de Reclutas” de Girona, donant instruccions als ajuntaments perquè fessin un informe dels nois del poble que entressin en “quintes”, per saber la seva ideologia. A veure si eren adeptes al Movimiento Nacional o eren desafectes al Régimen