RECURS DEL MES DE FEBRER 2019

Històricament, aquesta Butlla concedia indulgències, indults, dispenses, gràcies i exempcions  als qui contribuïssin a les despeses de les expedicions militars contra els musulmans. Més cap aquí, el 1851, pel Concordat de la Santa Seu, la recaptació fou destinada a sufragar les despeses del culte en general i a subvencionar institucions benèfiques.

*Pàgina extreta d’un full parroquial de Bordils de l’any 1933

RECURS D’ABRIL 2018 (001731)

1935_10_06_Teatre_001731

Programa on es pot veure que, a Bordils,  als anys previs a la Guerra Civil  hi havia una companyia de jovent que feia teatre sota el nom d’ Aires del Ban. Era una grup (exclusivament masculí) que estava inscrit a la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Actuaven en un local del col.legi Ca les Monges.