2019_02_08_Paratges_002333

Paratge  dels pollancres* de Can Riera (2019)

*Arbre caducifoli “Populus Xeuroamericana Canada Blanc” que pot assolir una altura de fins a 40 m. d’alçada. Fou introduït a les nostres comarques el 1940.