RECURS DEL MES DE FEBRER 2019

Històricament, aquesta Butlla concedia indulgències, indults, dispenses, gràcies i exempcions  als qui contribuïssin a les despeses de les expedicions militars contra els musulmans. Més cap aquí, el 1851, pel Concordat de la Santa Seu, la recaptació fou destinada a sufragar les despeses del culte en general i a subvencionar institucions benèfiques.

*Pàgina extreta d’un full parroquial de Bordils de l’any 1933