2019_01_27_Entitats_2301

Consell de Redacció de la revista La Llera del Ter.  Gener 2018

D’esquerra a dreta.

A dalt: Miquel Terradez, Èlia Borràs, Jordi Barrera, Pitu Pujol, Carme Congost, Mar Masferré, Xevi Jou

A Baix : Íria Masó, Mar Camps, Anna Presas, Lia Pou.