1954_01_01_Escoles_001371

1954_01_01_Escoles_001371

Grup escolar de nens 1953-54- Escola de Bordils.              Mestre:Sr. Navarra

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) 1-Lluís Casadevall 2-Joan Faure 3-Jaume Folch 4-Ramon Sagrera   5-Narcís Martí 6-Josep Ros

2)  1-Ferran Solés 2-Joan Terradas 3-Joan Folch 4-Marcel.lí Perich 5-Jaume Argelaga 6-Josep Brugués 7-Martí Agustí

3)  1-Lluís Corominas 2-Joaquim Balló 3-Carles Samsó 4-Lluís Guixeras 5-Lluís Estadella 6-Joaquim Juncà

4)  1-Josep Bosch 2-Ferran Poch 3-Miquel Corominas 4-Josep Freixas 5-Josep Guixeras 6-Joan Solés

1954_01_01_Ensenyament_001993

Grup escolar de nens de l’Escola de Bordils. Mitjans anys 50 del s. XX

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Albert Martí 2-          3- Josep Almar 4- Josep Serrats 5- Esteve Martí 6- Jordi Ribas 7- Joan Teixidor 8- Josep Perich Combis

2) 1- Joan Moré 2- Josep Perich Resclosa 3- Jaume Folch 4- Jaume Mas 5-             6- Joan Bonmatí 7- Josep Ros 7- Joan Faure 9- Jordi Comas 10- Josep Cassú 11- Joam Tarrades 12- Josep Balló

3) 1- Quim Ros 2- Josep Ferrer Homs 3-           4- Ramon Sagrera 5- Fidel Escura 6- Martí Farrerons 7-               8- Josep Joher 9- Climent Parals 10- Ferran Solés 11-

4) 1- Lluís Joher 2-            3- Lluís Samsó 4- Lluís Oliver 5-              6- Josep Oliver 7- Lluís Corominas 8- Gaspar Balló 9- Quim Balló 10-       11-