1950_00_00_Casa pairal_000893

1950_00_00_Casa pairal_000893Can Bosch fotografiada en la  dècada dels anys 1950. Al davant podem veure-hi una construcció inacabada que corresponia a un projecte social del franquisme que volia construir unes cases de protecció oficial; se les coneixia com les “cases barates” Començades,  però que no es van acabar mai. Actualment és la Plaça Onze de Setembre.

 

1950_00_00_d_Masos_000892

1950_00_00_d_Masos_000892

Can Baldiret. Es tracta d’un mas datat de l’any 1629 situat al barri de Rissec i que figura a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.  Can Baldiret s’anomena així perquè el masover es deia Baldiri i era de baixa estatura, per tant prové d’un malnom individual. Anteriorment també havia dut el nom de can Pau Peres. En deien així en honor d’un antic habitant del mas.
Can Baldiret més que una casa és un conjunt, també es coneix com la Torre, a causa de la torre de planta quadrada i rematada amb balustrada. Fotografia de principis dels anys 1950.